obchodní firmy Martin Formánek

se sídlem Havlíčkova 1050, Dubňany identifikační číslo: 02337746

zapsané na živnostenském úřadě v Hodoníně, spisová značka 370602 – Městský úřad Hodonín pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese

Ochrana osobních údajů e-shopu www.kupledku.cz

 1. Obchodní firma Martin Formánek, se sídlem Havlíčkova 1050, Dubňany, identifikační číslo: 02337746, zapsané na živnostenském úřadě v Hodoníně, spisová značka 370602 – Městský úřad Hodonín (dále jen „prodávající“ nebo „správce“) zpracovává ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)(dále jen „Nařízení“), následující osobní údaje kupujících:

  • jméno, příjmení, e-mailovou adresu, telefonní číslo, adresu/sídlo, IP adresa

 2. Výše uvedené osobní údaje je nutné zpracovat pro odbavení objednávek a další plnění ze smlouvy, pokud mezi vámi a prodávajícím dojde k uzavření kupní smlouvy. Takové zpracování osobních údajů umožňuje čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení – zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy. Prodávající zpracovává tyto údaje rovněž za účelem evidence smlouvy a případného budoucího uplatnění a obranu práv a povinností smluvních stran. Uchování a zpracování osobních údajů je za výše uvedeným účelem po dobu 10 let od realizace poslední části plnění dle smlouvy, nepožaduje- li jiný právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší. Takové zpracování je možné na základě čl. 6 odst. 1 písm. c) a f) Nařízení – zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti a pro účely oprávněných zájmů správce.

 3. Na e-mailovou adresu, případně telefonní číslo mohou být kupujícímu zasílány novinky a jiná obchodní sdělení, tento postup umožňuje § 7 odst. 3 zákona č.480/2004 Sb., o službách informační společnosti, pokud jej kupující neodmítne. Tato sdělení lze kdykoliv jakýmkoliv způsobem – například zasláním e-mailu na adresu prodávajícího nebo takzvaným proklikem na odkaz v obchodním sdělení – odhlásit.

 4. Dotazník spokojenosti

  1. Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítnete. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat.

  2. Zasílání dotazníků spokojenosti od provozovatelů portálu: Favi Etra a Zboží.cz, má explicitně stejné opodstatnění jak již vyjadřuje čl. 4.1.

 5. pracování osobních údajů je prováděno firmou Martin Formánek tedy „správcem“ osobních údajů.

  1. Osobní údaje pro tohoto správce zpracovávají také zpracovatelé:

   1. Poskytovatel služby Favi Extra, provozované společností Favi online s.r.o., sídlem Vodičkova 710/31, Nové Město (Praha 1), 110 00 Praha;

   2. Poskytovatel služby Heureka, provozované společností Heureka Shopping s.r.o., sídlem Karolinská 650/1, 186 00, Praha 8-Karlín;

   3. Poskytovatel služby zboží.cz, provozované společností Seznam a.s., sídlem Radlická 3294/10, 15000, Praha 5;

   4. Poskytovatel služby Google Analytics, Google Adwords, provozované společností Google Inc., sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA;

   5. Poskytovatel služby biano.cz, provozované společností Biano s.r.o., 041 46 905, sídlem Křižíkova 148/34, Karlín, 186 00 Praha 8.

   6. Poskytovatel služby Facebook Ads, provozované společností Facebook Inc., sídlem 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA

   7. Instagram společnosti Instagram Inc., se sídlem společnosti 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, USA

  2. Osobní údaje pro tohoto správce zpracovávají také dopravci a správce uděluje povolení se zapojením subdodavatele (dále jenom „Podzpracovatel“) jakožto dalšího zpracovatele podle čl. 28 odst. 2 GDPR. Správce dále uděluje Zpracovateli obecné povolení zapojit do zpracování dalšího zpracovatele osobních údajů. Zpracovatel musí uložit svým Podzpracovatelům v postavení zpracovatele osobních údajů stejné povinnosti na ochranu osobních údajů, jak jsou stanoveny pro něho. Neplní-li uvedený Podzpracovatel své povinnosti v oblasti ochrany údajů, odpovídá za plnění povinností dotčeného Podzpracovatele Zpracovatel.

   Správce momentálně využívá následující (Pod)zpracovatele:

   • Dopravci, jejichž služby jsou potřebné pro poskytování jednotlivých služeb: Česká pošta, a.s., PPL CZ s.r.o., ČR Zásilkovna s.r.o.

   • Výdejní místa a jejich provozovatelé, jejichž služby jsou potřebné pro poskytování služeb výše jmenovaných dopravců.

  3. Vaše osobní údaje nebudou předány do třetích zemí mimo EU.

 6. Správce nemá osobu tzv. pověřence. Správce lze kontaktovat na emailové adrese: [email protected]

 7. Správce osobních údajů, jakožto provozovatel webové stránky www.kupledku.cz, užívá na této webové stránce soubory cookies.

  Cookies jsou krátké textové soubory, které webová stránka ukládá v návštěvníkově počítači, a které poskytuje internetový prohlížeč pokaždé, když se uživatel na stránku vrátí.

  Standardní webové prohlížeče (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome apod.) podporují správu cookies. V rámci nastavení prohlížečů můžete jednotlivé cookie ručně mazat, blokovat či zcela zakázat jejich použití, lze je také blokovat nebo povolit jen pro jednotlivé internetové stránky. Pro detailnější informace, prosím, použijte nápovědu vašeho prohlížeče.

  Pokud bude mít váš prohlížeč použití cookies povoleno, budeme vycházet z toho, že souhlasíte s využíváním cookies ze strany našeho serveru a cookies našich zpracovatelů.

  Soubory cookies, které jsou zde užity za účelem:

  • měření návštěvnosti webových stránek a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webových stránkách; základní funkčnosti webových stránek.

  Sběr cookies za účelem uvedeným výše může být považováno za zpracování osobních údajů. Takové zpracování je možné na základě zákonného důvodu – oprávněného zájmu správce, a umožňuje ho čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení.

  Cookies, které jsou sbírány za účelem měření návštěvnosti webu a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webu, jsou posuzovány v podobě hromadného celku a v anonymní podobě, která neumožňuje identifikaci jednotlivce.

  Shromážděné cookies soubory mohou být zpracovány dalšími zpracovateli:

  Poskytovatelem služby Google Analytics, provozované společností Google Inc., sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA;

  Poskytovatelem služby Hotjar Hotjar Ltd Dragonara Business Centre 5th Floor, Dragonara Road, Paceville St Julian’s STJ 3141 Malta

  WooCommerce

  Funkční, nezbytně nutné

  Užívání

  Používáme WooCommerce pro správa internetového obchodu. Čtěte více

  Sdílení údajů

  Tato data nejsou sdílena s třetími stranami.

  Funkční, nezbytně nutné

  Název
  Expirace
  relace
  Funkce
  Uchovávat položky v nákupním košíku
  Název
  Expirace
  relace
  Funkce
  Uchovávat provedené akce na webových stránkách
  Název
  Expirace
  trvalé
  Funkce
  Název
  Expirace
  relace
  Funkce
  Uchovávat položky v nákupním košíku
  Název
  Expirace
  1 den
  Funkce
  Uchovávat položky v nákupním košíku
  Název
  Expirace
  relace
  Funkce
  Uchovávat provedené akce na webových stránkách

  Google Adsense

  Marketingové

  Užívání

  Používáme Google Adsense pro zobrazování reklam. Čtěte více

  Sdílení údajů

  Další informace naleznete na Google Adsense-Prohlašení o ochraně osobních údajů.

  Marketingové

  Název
  Expirace
  trvalé
  Funkce
  Uchovávat a sledovat konverze
  Název
  Expirace
  trvalé
  Funkce
  Zajistit zobrazování reklam nebo opětovné cílení

  Complianz

  Funkční, nezbytně nutné

  Užívání

  Používáme Complianz pro správa souhlasu se soubory cookie. Čtěte více

  Sdílení údajů

  Tato data nejsou sdílena s třetími stranami. Další informace naleznete na Complianz-Prohlašení o ochraně osobních údajů.

  Funkční, nezbytně nutné

  Název
  Expirace
  365 dnů
  Funkce
  Uchovávat předvolby souhlasu se soubory cookie
  Název
  Expirace
  365 dnů
  Funkce
  Uchovávat ID přijatých zásad souborů cookie
  Název
  Expirace
  365 dnů
  Funkce
  Uchovávat předvolby souhlasu se soubory cookie
  Název
  Expirace
  365 dnů
  Funkce
  Uchovávat předvolby souhlasu se soubory cookie
  Název
  Expirace
  365 dnů
  Funkce
  Uchovávat předvolby souhlasu se soubory cookie
  Název
  Expirace
  365 dnů
  Funkce
  Uchovávat předvolby souhlasu se soubory cookie
  Název
  Expirace
  365 dnů
  Funkce
  Uchovávat informace o tom, že byl banner cookie zavřen

  Hotjar

  Statistické, Funkční, nezbytně nutné

  Užívání

  Používáme Hotjar pro tepelné mapy a záznamy obrazovky. Čtěte více

  Sdílení údajů

  Další informace naleznete na Hotjar-Prohlašení o ochraně osobních údajů.

  Statistické

  Název
  Expirace
  30 minut
  Funkce
  Uchovávat informace o první návštěvě webové stránky
  Název
  Expirace
  relace
  Funkce
  Uchovávat unikátní návštěvy
  Název
  Expirace
  1 rok
  Funkce
  Uchovávat jedinečné ID uživatele
  Název
  Expirace
  30 minut
  Funkce

  Funkční, nezbytně nutné

  Název
  Expirace
  relace
  Funkce
  Poskytnout různé funkce napříč stránkami

  Google Analytics

  Statistické

  Užívání

  Používáme Google Analytics pro statistiky webových stránek. Čtěte více

  Sdílení údajů

  Další informace naleznete na Google Analytics-Prohlašení o ochraně osobních údajů.

  Statistické

  Název
  Expirace
  2 roky
  Funkce
  Uchovávat a počítat zobrazení stránek
  Název
  Expirace
  1 rok
  Funkce
  Uchovávat a počítat zobrazení stránek

  Woodmart

  Účel čekající na zjištění

  Užívání

  Používáme Woodmart pro statistiky a optimalizace internetového obchodu. Čtěte více

  Sdílení údajů

  Tato data nejsou sdílena s třetími stranami.

  Účel čekající na zjištění

  Název
  Expirace
  Funkce

  Facebook

  Marketingové, Funkční, nezbytně nutné

  Užívání

  Používáme Facebook pro zobrazení posledních příspěvků na sociálních sítích a/nebo tlačítek pro sdílení na sociálních sítích. Čtěte více

  Sdílení údajů

  Další informace naleznete na Facebook-Prohlašení o ochraně osobních údajů.

  Marketingové

  Název
  Expirace
  3 měsíce
  Funkce
  Uchovávat a sledovat návštěvy napříč webovými stránkami
  Název
  Expirace
  2 roky
  Funkce
  Uchovávat poslední návštěvu
  Název
  Expirace
  1 rok
  Funkce
  Uchovávat podrobnosti o účtu
  Název
  Expirace
  3 měsíce
  Funkce
  Uchovávat jedinečné ID relace
  Název
  Expirace
  3 měsíce
  Funkce
  Zajistit zobrazování reklam nebo opětovné cílení
  Název
  Expirace
  90 dní
  Funkce
  Uchovávat přihlášené uživatele
  Název
  Expirace
  2 roky
  Funkce
  Poskytnout prevenci podvodů
  Název
  Expirace
  30 dní
  Funkce
  Uchovávat jedinečné ID uživatele
  Název
  Expirace
  2 roky
  Funkce
  Uchovávat podrobnosti o prohlížeči
  Název
  Expirace
  1 rok
  Funkce
  Uchovávat podrobnosti o účtu

  Funkční, nezbytně nutné

  Název
  Expirace
  1 týden
  Funkce
  Získat informace o rozlišení obrazovky
  Název
  Expirace
  90 dní
  Funkce
  Poskytnout prevenci podvodů
  Název
  Expirace
  relace
  Funkce
  Uchovávat a sledovat, zda je karta prohlížeče aktivní

  Google Fonts

  Marketingové

  Užívání

  Používáme Google Fonts pro zobrazení webfontů. Čtěte více

  Sdílení údajů

  Další informace naleznete na Google Fonts-Prohlašení o ochraně osobních údajů.

  Marketingové

  Název
  Expirace
  vyprší okamžitě
  Funkce
  Získat IP adresu

  Google Maps

  Marketingové

  Užívání

  Používáme Google Maps pro zobrazení map. Čtěte více

  Sdílení údajů

  Další informace naleznete na Google Maps-Prohlašení o ochraně osobních údajů.

  Marketingové

  Název
  Expirace
  vyprší okamžitě
  Funkce
  Získat IP adresu

  Ostatní

  Účel čekající na zjištění

  Užívání

  Sdílení údajů

  Sdílení údajů čeká na zjištění

  Účel čekající na zjištění

  Název
  tppl_is_selected
  Expirace
  Funkce
  Název
  customerEmail
  Expirace
  Funkce
  Název
  woodmart_recently_viewed_products
  Expirace
  Funkce
  Název
  aios_brute_force_secret_9098f3ba7770cee8f925059b9ec2f1e7
  Expirace
  Funkce
  Název
  log-settings
  Expirace
  Funkce
  Název
  shop_per_page
  Expirace
  Funkce
  Název
  hjActiveViewportIds
  Expirace
  Funkce
  Název
  hjViewportId
  Expirace
  Funkce
  Název
  _hjRecordingLastActivity
  Expirace
  Funkce
  Název
  _hjRecordingEnabled
  Expirace
  Funkce
  Název
  e_globals
  Expirace
  Funkce
  Název
  e_kit-elements-defaults
  Expirace
  Funkce
  Název
  elementor
  Expirace
  Funkce
  Název
  storeApiNonce
  Expirace
  Funkce
  Název
  WP_DATA_USER_1
  Expirace
  Funkce
  Název
  _at.cww
  Expirace
  Funkce
  Název
  woodmart_31a066f71059aa0700c36ba69da7e815_menu-main-navigation
  Expirace
  Funkce
  Název
  rank-math-option-titles-index
  Expirace
  Funkce
  Název
  display
  Expirace
  Funkce
  Název
  _at.hist.0321
  Expirace
  Funkce
  Název
  at-rand
  Expirace
  Funkce
  Název
  _at.hist.0320
  Expirace
  Funkce
  Název
  rank-math-option-sitemap-index
  Expirace
  Funkce
  Název
  ssupp_51fa162cfad1c2e1dd8b93b2b6fe6a19eff28be4
  Expirace
  Funkce
  Název
  rank-math-option-search-index
  Expirace
  Funkce
  Název
  rank-math-option-general-index
  Expirace
  Funkce
  Název
  _gcl_aw
  Expirace
  Funkce
  Název
  wp_lang
  Expirace
  Funkce
  Název
  acf
  Expirace
  Funkce
  Název
  _biano
  Expirace
  Funkce
  Název
  WP_PREFERENCES_USER_1
  Expirace
  Funkce
  Název
  packetaSelectedPoint
  Expirace
  Funkce
  Název
  e_library
  Expirace
  Funkce
  Název
  wp-autosave-1
  Expirace
  Funkce
  Název
  setting-panel-container-rank-math-options-sitemap_options
  Expirace
  Funkce
  Název
  _182186_357311
  Expirace
  Funkce
  Název
  wpEmojiSettingsSupports
  Expirace
  Funkce
  Název
  tpplSelectedPickup
  Expirace
  Funkce
  Název
  tpplSelected
  Expirace
  Funkce
  Název
  _182186_357525
  Expirace
  Funkce

  Další možní zpracovatelé cookies (pro účely tohoto dokumentu) jsou v seznamu na vyžádání u prodejce.

 8. Vezměte i dále na vědomí, že podle Nařízení máte právo:

 • zrušit kdykoliv zasílání obchodních sdělení,

 • vznést námitku proti zpracování na základě oprávněného zájmu správce,

 • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,

 • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,

 • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů, výmaz provedeme, pokud to nebude v rozporu s platnými právními předpisy nebo oprávněnými zájmy správce,

 • na přenositelnost údajů, pokud se jedná o automatizované zpracování na základě souhlasu nebo z důvodu plnění smlouvy,

 • požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,

 • na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením,

 • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.