Powered by Smartsupp

Ochrana osobních údajů

obchodní firmy Martin Formánek

se sídlem Havlíčkova 1050, Dubňany identifikační číslo: 02337746

zapsané na živnostenském úřadě v Hodoníně, spisová značka 370602 – Městský úřad Hodonín pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese

Ochrana osobních údajů e-shopu www.kupledku.cz

 1. Obchodní firma Martin Formánek, se sídlem Havlíčkova 1050, Dubňany, identifikační číslo: 02337746, zapsané na živnostenském úřadě v Hodoníně, spisová značka 370602 – Městský úřad Hodonín (dále jen „prodávající“ nebo „správce“) zpracovává ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)(dále jen „Nařízení“), následující osobní údaje kupujících:

  • jméno, příjmení, e-mailovou adresu, telefonní číslo, adresu/sídlo, IP adresa

 2. Výše uvedené osobní údaje je nutné zpracovat pro odbavení objednávek a další plnění ze smlouvy, pokud mezi vámi a prodávajícím dojde k uzavření kupní smlouvy. Takové zpracování osobních údajů umožňuje čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení – zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy. Prodávající zpracovává tyto údaje rovněž za účelem evidence smlouvy a případného budoucího uplatnění a obranu práv a povinností smluvních stran. Uchování a zpracování osobních údajů je za výše uvedeným účelem po dobu 10 let od realizace poslední části plnění dle smlouvy, nepožaduje- li jiný právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší. Takové zpracování je možné na základě čl. 6 odst. 1 písm. c) a f) Nařízení – zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti a pro účely oprávněných zájmů správce.

 3. Na e-mailovou adresu, případně telefonní číslo mohou být kupujícímu zasílány novinky a jiná obchodní sdělení, tento postup umožňuje § 7 odst. 3 zákona č.480/2004 Sb., o službách informační společnosti, pokud jej kupující neodmítne. Tato sdělení lze kdykoliv jakýmkoliv způsobem – například zasláním e-mailu na adresu prodávajícího nebo takzvaným proklikem na odkaz v obchodním sdělení – odhlásit.

 4. Dotazník spokojenosti

  1. Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítnete. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat.

  2. Zasílání dotazníků spokojenosti od provozovatelů portálu: Favi Etra a Zboží.cz, má explicitně stejné opodstatnění jak již vyjadřuje čl. 4.1.

 5. pracování osobních údajů je prováděno firmou Martin Formánek tedy „správcem“ osobních údajů.

  1. Osobní údaje pro tohoto správce zpracovávají také zpracovatelé:

   1. Poskytovatel služby Favi Extra, provozované společností Favi online s.r.o., sídlem Vodičkova 710/31, Nové Město (Praha 1), 110 00 Praha;

   2. Poskytovatel služby Heureka, provozované společností Heureka Shopping s.r.o., sídlem Karolinská 650/1, 186 00, Praha 8-Karlín;

   3. Poskytovatel služby zboží.cz, provozované společností Seznam a.s., sídlem Radlická 3294/10, 15000, Praha 5;

   4. Poskytovatel služby Google Analytics, Google Adwords, provozované společností Google Inc., sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA;

   5. Poskytovatel služby biano.cz, provozované společností Biano s.r.o., 041 46 905, sídlem Křižíkova 148/34, Karlín, 186 00 Praha 8.

   6. Poskytovatel služby Facebook Ads, provozované společností Facebook Inc., sídlem 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA

   7. Instagram společnosti Instagram Inc., se sídlem společnosti 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, USA

  2. Osobní údaje pro tohoto správce zpracovávají také dopravci a správce uděluje povolení se zapojením subdodavatele (dále jenom „Podzpracovatel“) jakožto dalšího zpracovatele podle čl. 28 odst. 2 GDPR. Správce dále uděluje Zpracovateli obecné povolení zapojit do zpracování dalšího zpracovatele osobních údajů. Zpracovatel musí uložit svým Podzpracovatelům v postavení zpracovatele osobních údajů stejné povinnosti na ochranu osobních údajů, jak jsou stanoveny pro něho. Neplní-li uvedený Podzpracovatel své povinnosti v oblasti ochrany údajů, odpovídá za plnění povinností dotčeného Podzpracovatele Zpracovatel.

   Správce momentálně využívá následující (Pod)zpracovatele:

   • Dopravci, jejichž služby jsou potřebné pro poskytování jednotlivých služeb: Česká pošta, a.s., PPL CZ s.r.o., ČR Zásilkovna s.r.o.

   • Výdejní místa a jejich provozovatelé, jejichž služby jsou potřebné pro poskytování služeb výše jmenovaných dopravců.

  3. Vaše osobní údaje nebudou předány do třetích zemí mimo EU.

 6. Správce nemá osobu tzv. pověřence. Správce lze kontaktovat na emailové adrese: [email protected]

 7. Správce osobních údajů, jakožto provozovatel webové stránky www.kupledku.cz, užívá na této webové stránce soubory cookies.

  Cookies jsou krátké textové soubory, které webová stránka ukládá v návštěvníkově počítači, a které poskytuje internetový prohlížeč pokaždé, když se uživatel na stránku vrátí.

  Standardní webové prohlížeče (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome apod.) podporují správu cookies. V rámci nastavení prohlížečů můžete jednotlivé cookie ručně mazat, blokovat či zcela zakázat jejich použití, lze je také blokovat nebo povolit jen pro jednotlivé internetové stránky. Pro detailnější informace, prosím, použijte nápovědu vašeho prohlížeče.

  Pokud bude mít váš prohlížeč použití cookies povoleno, budeme vycházet z toho, že souhlasíte s využíváním cookies ze strany našeho serveru a cookies našich zpracovatelů.

  Soubory cookies, které jsou zde užity za účelem:

  • měření návštěvnosti webových stránek a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webových stránkách; základní funkčnosti webových stránek.

  Sběr cookies za účelem uvedeným výše může být považováno za zpracování osobních údajů. Takové zpracování je možné na základě zákonného důvodu – oprávněného zájmu správce, a umožňuje ho čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení.

  Cookies, které jsou sbírány za účelem měření návštěvnosti webu a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webu, jsou posuzovány v podobě hromadného celku a v anonymní podobě, která neumožňuje identifikaci jednotlivce.

  Shromážděné cookies soubory mohou být zpracovány dalšími zpracovateli:

  Poskytovatelem služby Google Analytics, provozované společností Google Inc., sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA;

  Poskytovatelem služby Hotjar Hotjar LtdDragonara Business Centre5th Floor, Dragonara Road,Paceville St Julian’s STJ 3141Malta

  Cookie Settings

  Další možní zpracovatelé cookies (pro účely tohoto dokumentu) jsou v seznamu na vyžádání u prodejce.

 8. Vezměte i dále na vědomí, že podle Nařízení máte právo:

 • zrušit kdykoliv zasílání obchodních sdělení,

 • vznést námitku proti zpracování na základě oprávněného zájmu správce,

 • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,

 • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,

 • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů, výmaz provedeme, pokud to nebude v rozporu s platnými právními předpisy nebo oprávněnými zájmy správce,

 • na přenositelnost údajů, pokud se jedná o automatizované zpracování na základě souhlasu nebo z důvodu plnění smlouvy,

 • požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,

 • na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením,

 • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.