Powered by Smartsupp

Jak poznat, že je svítidlo chráněno před prachem či vodou

Většina lidí vybírá osvětlení především podle vzhledu. Důležitá je však i jeho funkčnost a bezpečnost. Proto se hlavně při nákupu koupelnových a venkovních svítidel zaměřte na hodnotu IP krytí.

Takzvaný stupeň krytí IP se označuje nejčastěji dvěma čísly. První číslo označuje ochranu před pevnými předměty nebo materiály a to druhé ochranu před kapalinami, nejčastěji vodou.

Druhy krytí

Zkratka IP je odvozena z anglických slov ingress protection , což je v překladu krytí proti vniknutí. K tomu jsou připojeny 2 číslice, které udávají odolnost proti vniknutí cizího tělesa či kapalin. První číslo značí ochranu před pevnými předměty či materiály, to druhé před kapalinami, hlavně vodou.

Pokud je na obalu jen jedna číslice, například IPX2, výrobce uvádí krytí jen pro jednu třídu ochrany. V tomto případě je osvětlení chráněno proti vodě. Abyste zjistili, zda je svítidlo chráněno i proti vniknutí předmětů, je třeba s dotazem kontaktovat výrobce. Výjimečně mohou být uvedena i 3 písmena. Písmeny IK se označuje klasifikace ochrany proti mechanickým nárazům.

První číslice

První číslice udává stupeň ochrany před dotykem nebezpečných částí a před vniknutím cizích pevných těles. Zde platí, že čím je číslo vyšší, tím je vyšší i ochrana.

 • IP 0X – nechráněno
 • IP 1X – chráněno před vniknutím pevných cizích těles o průměru 50 mm a větších, např. před náhodným dotykem ruky
 • IP 2X  – chráněno před vniknutím pevných cizích těles o průměru 12,5 mm a větších, např. prsty
 • IP 3X – chráněno před vniknutím pevných cizích těles o průměru 2,5 mm a větších, např. nářadí a dráty
 • IP 4X – chráněno před vniknutím pevných cizích těles o průměru 1 mm a větších, např. nástroje a drátky
 • IP 5X – chráněno před dotykem drátem a částečně před prachem
 • IP 6X – úplně chráněno před prachem

Druhá číslice

Obzvláště při nákupu koupelnových a venkovních svítidel je klíčová druhá číslice, který značí stupeň ochrany proti vniknutí vody. Opět platí, že čím vyšší číslo, tím vyšší ochrana. Například svítidlo vhodné do koupelny s IP44 je chráněno před vniknutím pevných cizích těles o průměru 1 mm a větších a současně proti vodě stříkající ze všech směrů

 • IP X – nechráněno
 • IP X1 – ochrana proti svisle padajícím kapkám vody
 • IP X2 – ochrana před přímým dopadem vody do 15° od svislice
 • IP X3 – ochrana před přímým dopadem vody až 60° od svislice
 • IP X4 – ochrana proti vodě stříkající ze všech směrů
 • IP X5 – ochrana proti proudu vody nízkého tlaku ze všech směrů
 • IP X6 – ochrana proti dočasnému zaplavení vodou
 • IP X7 – ochrana proti dočasnému ponoření do vody, cca 15 cm až do 1 m hloubky
 • IP X8 – ochrana proti potopení do vody, zařízení je schopno nepřetržitého potopení do vody
 • IP X9 – ochrana proti tryskající vysokotlaké horké vodě

Výjimečné značení písmeny

 • A – ochrana před dotykem hřbetem ruky
 • B – ochrana před dotykem prstem
 • C – ochrana před dotykem nástrojem
 • D – ochrana před dotykem drátem
 • H – zařízení vysokého napětí
 • M – zkoušeny škodlivé účinky vniklé vody, jsou-li pohyblivé části zařízení v pohybu, např. rotor točivého stroje
 • S – zkoušeny škodlivé účinky vniklé vody, jsou-li pohyblivé části zařízení v klidu, např. rotor točivého stroje
 • W – vhodné pro použití za stanovených povětrnostních podmínek, krytí je dosaženo dodatečnými ochrannými vlastnostmi či metodami

Stupeň odolnosti proti nárazům

 • IK00 – bez ochrany
 • IK01 – ochrana proti nárazům 0,14J, tedy nárazu tělesa o váze 0,25 kg při pádu z výšky 56 mm
 • IK02 – ochrana proti nárazům 0,2J, odpovídá nárazu tělesa o váze 0,25 kg z výšky 80 mm
 • IK03 – ochrana proti nárazům 0,35J, odpovídá nárazu tělesa o váze 0,25 kg z výšky 140 mm
 • IK04 – ochrana proti nárazům 0,5 J, odpovídá nárazu tělesa o váze 0,25 kg z výšky 200 mm
 • IK05 – ochrana proti nárazům 0,7J, odpovídá nárazu tělesa o váze 0,25 kg z výšky 280 mm
 • IK06 – ochrana proti nárazům 1J, odpovídá nárazu tělesa o váze 0,25 kg z výšky 400 mm
 • IK07 – ochrana proti nárazům 2 J, odpovídá nárazu tělesa o váze 0,5 kg z výšky 400 mm
 • IK08 – ochrana proti nárazům 5J, odpovídá nárazu tělesa o váze 1,7 kg z výšky 300 mm
 • IK09 – ochrana proti nárazům 10J, odpovídá nárazu tělesa o váze 5 kg z výšky 200 mm
 • IK10 – ochrana proti nárazům 20J, tedy nárazu tělesa o váze 5 kg při pádu z výšky 400 mm

Posouzení stupně krytí IP provádějí specializované a certifikované firmy. Tím získají uživatelé jistotu bezpečného používání zařízení či komponentů a jejich odolnosti proti vniknutí pevných látek, prachu a kapalin. Totéž platí pro posouzení IK, které potvrzuje mechanickou odolnost proto nárazům. Označení kontrolujte zejména při umístění a používání svítidel v náročných podmínkách.